Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


Obchod. a reklam. podmínky » Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní a reklamační podmínky pro konečné spotřebitele, nepodnikatele (dále jen Spotřebitel), platné na základě zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb o ochraně spotřebitele, zákon 526/1990 Sb o cenách.

Prodejce: Rotagral s.r.o., Císařov 109, 751 03 Brodek u Přerova

IČ 26867559 DIČ CZ26867559

email: rotagral@rotagral.cz, tel. 737288237

zastupuje: Ing. Viktor Hořín, jednatel

Zboží: otočné přepínače, kontrolky, cyklovače, výrobky z plastických hmot, elektrokola a jejich příslušenství

Služba: tamponový tisk, horká ražba, polygrafická výroba

Všechny zde zveřejněné nabídky nejsou veřejnými nabídkami ve smyslu OZ.

Spotřebitel si zboží (službu) kupuje buď v sídle podniku (Císařov 109), nebo v prodejně (Lipenská 578/2, Olomouc) a to prostřednictvím emailové, telefonické, prostřednictvím eshopu, nebo osobní objednávky. Platba v hotovosti při převzetí zboží (služby), po dohodě s Prodejcem je možná i platba zálohovou fakturou, nebo "na fakturu".

 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením „Potvrzení o uzavření Kupní smlouvy“, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

Sdělení před uzavřením smlouvy.

 • Prodejce je oprávněn požadovat zálohu.

 • Spotřebitel může v případě uzavření smlouvy distančním způsobem (internet, telefon) odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu za těchto podmínek. Odstoupení stačí během 14denní lhůty odeslat na adresu Prodejce (rozhodující je datum odeslání). Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel použít tento vzorový formulář. Vrácení zboží musí Spotřebitel provést do 14 dnů od odstoupení na své náklady. Stejně tak uhradí náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy Prodejce vrátí všechny peníze, které od Spotřebitele na základě smlouvy přijal do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obrží vrácené zboží nebo prokážete, že jej odeslal. Peníze budou vráceny stejným způsobem, jakým proběhla platba. Pokud Spotřebitel souhlasí, vrácení peněz může proběhnout i jiným způsobem. Prodejce je oprávněn strhnout svoje náklady, ale jen tehdy, když mu to výslovně umožňuje zákon. Spotřebitel Prodejci odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než bylo nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. U poskytování služby smí Prodejce začít s poskytováním až po skončení lhůty pro odstoupení od smlouvy. Dříve smí začít pouze na základě vaší výslovné žádosti učiněné v textové podobě. Spotřebitel je povinnen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je služba a jejíž plnění již právoplatně začalo. Spotřebitel nemůže (mimo jiné) odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodejce před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebitelovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 • o dodávce zboží upraveného na přání Spotřebitele, nebo pro jeho osobní potřebu

V případě smluv o poskytování služeb se lhůta k odstoupení počítá od uzavření smlouvy, u dalších typů smluv se lhůta počítá od

- doručení zboží či jeho vyzvednutí (nejčastěji)

- převzetí poslední části dodávky zboží (například poslední skříňka sestavy kuchyňské linky apod.)

- od první dodávky zboží, pokud má podnikatel opakovaně a pravidelně dodávat nějaké zboží.

 

Způsoby platby:

V hotovosti (na dobírku) při převzetí zboží (služby). Po dohodě s Prodejcem platba převodem.

Dodací lhůty u přepínačů, kontrolek, cyklovačů, výrobků z plastických hmot - 14dní.

Dodací lhůty u služeb - dle dohody s Prodejcem při objednávce

Dodací lhůty u objednávek přes eshop - 14 dní

Náklady na dodání jsou uvedeny v eshopu u každého zboží, které lze prostřednictvím eshopu objednat. V ostatních případech jsou dohodnuty při objednávce.

 

Je-li smlouva uzavírána elektronicky, pak:

- uzavřená smlouva bude uložena u Prodejce. Spotřebitel k ní má na vyžádání přístup.

- smlouvy se uzavírají v češtině

- technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:

 • v eshopu vybrat zboží a kliknout na "Koupit" (pokud je tato možnost nabídnuta)

 • vybrat způsob platby

 • kliknout na "Objednat"

 • vyplnit identifikační formulář

 • kliknout na "Odeslat objednávku"

 • objeví se text:"Vážený zákazníku, na základě našich Obchodních podmínek potvrzujeme obdržení níže uvedené objednávky. Kupní smlouva v případě zakázkových služeb bude uzavřena telefonicky, nebo emailem odsouhlasením všech podkladů k tisku.

 • chyby lze opravovat kdykoli před kliknutím na "Odeslat objednávku"

 

Práva z vadného plnění, záruka a způsob jejich uplatnění - reklamace:

Rozpor s kupní smlouvou:

Zakoupené zboží (služba) nesmí být při převzetí Spotřebitelem vadné a má mít vlastnosti, jaké si strany mezi sebou ujednaly, které jsou pro danou věc obvyklé nebo je prodejce uvádí například v reklamě - jakost při převzetí.

Pokud požadované vlastnosti nemá, pak projeví-li se vada v prvním půl roce po zakoupení zboží (Shoda s kupní smlouvou), má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a Spotřebitel může požadovat výměnu zboží za nové a bezvadné. Výměnu zboží nelze požadovat, pokud by taková výměna byla z povahy věci neúměrná (vadu lze bez zbytečného odkladu odstranit třeba dotažením šroubku nebo výměnou baterie).

Pokud výměna za nové zboží ani snadné odstranění vady nejsou možné, Spotřebitel se může rozhodnout, zda od smlouvy odstoupí, nebo bude chtít slevu z kupní ceny. Slevu lze požadovat v případě jakékoliv vady, ale zboží nelze později reklamovat pro stejnou vadu, na kterou již byla Prodejcem poskytnuta sleva.

Zákonná záruka - zákonná odpovědnost z vad:

Spotřebitel je oprávněn uplatnit záruku u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Pokud jde o nepodstatné porušení smlouvy (většinou opravitelná vada) – má Spotřebitel právo na opravu nebo přiměřenou slevu. Není-li opraveno včas, pak může odstoupit od smlouvy

Podstatné porušení smlouvy (většinou neopravitelná vada) – Spotřebitel si může vybrat mezi výměnou součásti, dodáním nového zboží bez vad, slevou nebo odstoupením od smlouvy

Při výměně zboží neběží nová záruka.

Při opakovaných vadách (3 stejné nebo 4 různé) nebo větším množství vad najednou během záruky na jednom zboží, může Spotřebitel požadovat výměnu součásti, výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy.

Spotřebitel zboží (službu) reklamuje v provozovně (sídlo, prodejna), kde bylo zboží (služba) zakoupeno.

Při uplatnění práva ze záruky vystaví Prodejce potvrzení s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu a požadovaný způsob vyřízení ze strany Spotřebitele.

O reklamaci musí Prodejce rozhodnout ihned, nejpozději pak do tří dnů od jejího převzetí. Odstranit vadu pak musí bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do třiceti dnů, pokud se Prodávající se Spotřebitele nedohodnou na delší lhůtě. Pokud to v této lhůtě Prodávající nestihne, má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O vyřízení reklamace Prodejce Spotřebitel informuje smskou, emailem, nebo telefonicky.

Spotřebitel nemůže uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením nebo takové, které sám způsobí nesprávným použitím.

Pokud není záruční list součástí předávané dokumentace, Prodejce na požádání vystaví písemné potvrzení, v jakém rozsahu a po jakou dobu za vadné plnění odpovídá.

 

Všechny lhůty se počítají ode dne následujícího po dané události, tzn. den po uzavření smlouvy apod.

závazek, který pro nás ze smlouvy vyplývá, a možnosti jeho vypovězení

Mimosoudní řešení sporů zprostředkovává sdružení dTest www.vasestiznosti.cz a nad reklamacemi dohlíží Česká obchodní inspekce.

 

V Císařově 2.1.2014 Ing. Viktor Hořín, jednatel